بر آمد از پس کوه
از احمد ظاهر


Baramd Az Pase Koh
by Ahmad Zahir


Back To Lyric