ياد روزگار شيرين
از احمد ظاهر


Yade Rozogare Shirin
by Ahmad Zahir


Back To Lyric