خدا بود يارت
از احمد ظاهر


Khuda Bowad Yaaret
by Ahmad Zahir


Back To Lyric