اگر عشق باشد
از احمد ظاهر


Agar Ishq Bashad
by Ahmad Zahir


Back To Lyric