کرده ام ناله بسی
از احمد ظاهر


Karda Am Nala Base
by Ahmad Zahir


Back To Lyric