عشق و مهـرت
از احمد ظاهر


Ishq o Mehrat
by Ahmad Zahir


Back To Lyric