ای رشک گلها
از احمد ظاهر


Ay Rashke Gul Ha
by Ahmad Zahir


Back To Lyric