ای بُت بی رحم
از احمد ظاهر


Ay Bote Berahem
by Ahmad Zahir


Back To Lyric