سفیدی روی ترا سحر ندارد
از حیدر سلیم


Safidi Roye Tura Sahar Nadarad
by Haidar Salim


Back To Lyric