یادگار | در خاطرم قرار تو است
از شاه رسول قاسمی


Yadgaar | Dar Khateram
by Shah Rasool Qasemi


Back To Lyric