زمانه خود سر شده
از امیر جان صبوری


Zamana Khod Sar Shoda
by Amir Jan Saboori


Back To Lyric