شد سالهای که از عشق
از احمد ولی


Shud Salhaye Ke Az Ishq
by Ahmad Wali


Back To Lyric