گوشه ای میخان
از نجیم نوابی


Gosha e Maikhana
by Najim Nawabi


Back To Lyric