دختر کابل
از جمال مبارز


Dukhtare Kabul
by Jamal Mubarez


Back To Lyric