لیلی لیلی دلبر و دلدار
از احمد ظاهر


Laily Laily Dilbar o Dildar
by Ahmad Zahir


Back To Lyric