جانم ده قدت نیستم به بدت
از گروه باران


Janem Da Qadet Nestom Ba Badet
by Gorohe Baran


Back To Lyric