سحر میگفت بلبل
از احمد ظاهر


Sahar megoft o bulbul
by Ahmad Zahir


Back To Lyric